Vuonna 1990 aloitettiin urakointi Metsäliitossa. 1995 kalusto vaihtui järeampään Logman 801 keskiraskaaseen harvesteriin ja yhtiömuoto muutettiin osakeyhtiöksi, jolloin yritys sai nykyisen nimensä Suupohjan Konehakkuu Oy.

2000-luvun alussa investoitiin toiseen koneeseen, joka oli Valmet 901 järeämpiä leimikoita varten. Yrityksen henkilöstö oli kasvanut yhdellä ja yrittäjän lisäksi Suupohjan Konehakkuu Oy työllisti kaksi ulkopuolista työntekijää. 2010 vuonna investoitiin myös ensimmäiseen ajokoneeseen.